PRIVACYVERKLARING.

pngegg
WETGEVING VAN PERSOONSGEGEVENS

Je hebt het ongetwijfeld al gehoord en vooral gelezen. Op 25 mei 2018 ging de General Data Protection Regulation in. Dit is de nieuwe privacywetgeving om de persoonsgegevens van Europese burgers te beschermen. Correct omgaan met jouw gegevens is belangrijk voor ons en dus leggen we je graag uit wat dit voor jou betekent.

WAT DOEN WIJ MET JOUW GEGEVENS?

Wij houden bepaalde informatie over jou bij. In functie van de ledenadministratie en dienstverlening aan leden, om te kunnen deelnemen aan de activiteiten, voor het versturen van informatie over onze activiteiten en voor het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen, informatiefolders, … houden wij particuliere gegevens (zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres...) bij. In zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming terug trekken. Als bedrijf vragen we jullie om adresgegevens van de zetel, naam en voornaam van de contactpersoon, ondernemingsnummer, e-mailadres en eventueel een telefoonnummer.  Dit doen wij om een betere klantenservice te kunnen bieden en administratief de boekingen/aanvragen af te kunnen handelen. Zo kunnen wij u vlot bereiken indien dit nodig is.

WAT MET DE GEGEVENS VAN MINDERJARIGEN?

Wij verzamelen enkel gegevens  van kinderen en jongeren, jonger dan 18, indien hiervoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven door de ouders of een meerderjarige verantwoordelijke. Als je als ouder/voogd ontdekt hebt dat je kind persoonsgegevens heeft doorgegeven  en je dat niet wil, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op.

HOE EN MET WIE WORDT INFORMATIE GEDEELD?

Dat is heel erg simpel, wij delen jouw gegevens over het algemeen niet met derden. Verder zullen wij jouw gegevens trouwens niet aan andere derden verstrekken zonder jouw voorafgaande toestemming hiervoor te vragen, tenzij wij een gerechtvaardigd belang hebben of daartoe gehouden zijn op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak.

In bepaalde gevallen kunnen die gegevens worden meegedeeld aan derden die ons diensten leveren of die in onze naam en voor onze rekening diensten verstrekken. Een beroep doen op dergelijke dienstverleners en uw gegevens meedelen helpt ons om onze diensten te verstrekken en te verbeteren. Alle personen die namens AS Factory van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Zij volgen hiervoor een aantal duidelijke richtlijnen en worden op regelmatige basis bewustgemaakt van hun verantwoordelijkheid. Aan deze vrijwilligers wordt toegang verleend tot uw gegevens voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

We zullen je persoonsgegevens enkel doorgeven indien je belang of je fundamentele rechten en vrijheden niet zwaarder doorwegen en je zal daar ook steeds transparant over worden ingelicht (behalve in geval van wettelijke uitzonderingen). Indien wij in andere situaties persoonsgegevens aan derden zouden doorgeven, dan gebeurt dit waar wettelijk vereist met jouw toestemming. In ieder geval verbinden wij ons ertoe om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te verzekeren, met name door passende contracten te sluiten met derden. Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw persoonsgegevens aan derde partijen. Wij geven uw contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

pexels-anete-lusina-4792282
KLACHTEN?

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

Contacteer ons

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming : 

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
commission@privacycommission.be 

pexels-tatiana-syrikova-3975571
HOE ZAL JE OP DE HOOGTE WORDEN GEBRACHT VAN WIJZIGINGEN AAN DIT PRIVACYBELEID?

Je vindt de datum van de laatste wijziging van deze policy onderaan deze pagina.  Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd zonder dat wij jou daarvan op voorhand op de hoogte brengen. Wij nodigen jou dan ook uit om steeds de laatste versie van dit beleid te raadplegen op onze website.

WAT MET GESCHILLEN?

Op dit privacybeleid is het Belgisch recht van toepassing. Geschillen met betrekking tot dit beleid vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van Oostende, en in tweede instantie Brugge.

WIJ ZORGEN VOOR JOUW PRIVACY

Jouw gegevens zijn beveiligd en worden nooit gedeeld met derden. Je gegevens zijn makkelijk aan te passen. Kloppen sommige gegevens niet meer? Wens je al je gegevens te verwijderen uit onze systemen?  Wensen jullie nog meer informatie over onze privacymaatregelen? Je kunt ons hiervoor steeds contacteren via onze gegevens op de contactpagina.

Datum laatste wijziging: 11/05/2022